Kinderbijstand

Praktijk Kinderbijstand specialiseert zich in orthopedagogische en psychologische diagnostiek binnen het vrijwillige, strafrechtelijke en civiele kader. Diagnostisch onderzoek (een zoek, puzzel en afwegingsproces) als onderdeel van hulpverlening. Het is geen doel op zich en heeft een beperkte houdbaarheid. Kinderbijstand voert diagnostiek slechts uit als een middel om goed te kunnen adviseren ten aanzien van problemen, om te komen tot oplossingen.

Naast freelance Pro-Justitia rapporteur voor het NIFP is Kinderbijstand medeoprichter van de Lariks in Zuidlaren

Diensten

Pro Justitia rapportage

Pro Justitia onderzoek biedt gedragsdeskundigen de mogelijkheid om zorgvuldig, diepgaand onderzoek te doen naar verdachten in de strafzaken en betrokkenen in familierechtelijke zaken. Om te kunnen en mogen rapporteren dient de opleiding tot Pro-Justitia rapporteur bij het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) te worden gevolgd. Het NIFP onderhoudt een pool van onafhankelijk gerechtelijke deskundigen, die rapporteren over de persoon van een verdachte in een strafzaak of over de ontwikkelingsmogelijkheden en belangen van jongeren in een civiele zaak. Pro Justitia rapporteurs worden als freelancers ingeschakeld. De rapportages spelen een belangrijke rol in de beslissing die de rechter uiteindelijk moet nemen.

Ambulante ouderschapsbeoordelingen

In opdracht van Gecertificeerde Instellingen en binnen het vrijwillige kader voert Kinderbijstand ambulante ouderschapsonderzoeken uit. Voor de mogelijkheden kan contact op worden genomen.