Kinderbijstand is een praktijk die zich richt op het belang van kinderen, jongeren en adolescenten. Er wordt orthopedagogische (gezins)diagnostiek, behandeling, training en advies geboden.

Diagnostiek (een zoek, puzzel en beslissingsproces) als onderdeel van de hulpverlening aan jeugdigen wordt door Kinderbijstand slechts uitgevoerd als een middel om goed te kunnen adviseren ten aanzien van problemen, om te komen tot oplossingen. Het is dan ook geen doel op zich.

Praktijk(houder) Drs. J. Benthem:

Contact via: info@kinderbijstand.nl

Klachten- en Geschillenregeling